Підписатися на RSS

ЗАТВЕРДЖЕНО на загальних батьківських зборах протокол №1 від 24.09.2021

Положення про батьківський комітет комунального закладу «Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 7 комбінованого типу Харківської міської ради»

1. Загальні положення.

1.1. Положення про батьківський комітет ДНЗ (ділі - комітет) визначає його функції у державно-громадській системі управління ДНЗ (далі - заклад).

1.2. Комітет є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обовьязків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.3. У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", " Про обьєднання громадян", Конвенцією ООН, Статутом дошкільного навчального закладу, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

2. Мета, завдання і принципи діяльності.

2.1. Метою діяльності комітетів є: • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; • об'єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу; • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом; • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

2.2. Основними завданнями комітету є: • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами; • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; • формування виховного середовища; • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі; • сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду; • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; • сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців; • стимулювання морального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; • зміцнення партнерських зв'язків між родинами вихованців та дошкільним навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Комітет дошкільного навчального закладу діє на засадах: • законності, гласності; • колегіальності ухвалення рішень; • добровільності і рівноправності членства.

3. Порядок створення батьківського комітету.

3.1. Комітет груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені. Комітет закладу формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

3.2. Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу.

4. Організація діяльності батьківських комітетів.

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням комітету груп не рідше двох разів на рік.

4.2. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).


5. Права та обовьязки комітетів.

5.1. Комітети мають право: - брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців; - встановлювати звьязки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями; - сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу; - скликати позачергові загальні збори батьків (конференції); - надавати пропозиції директору; - сприяти покращенню харчування вихованців закладу.

5.2. Комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих питань.

5.3. Комітети зобовьязані: виконувати плани роботи, вести протоколи засідань зборів батьків, надавати інформацію про свою діяльність за проханням директора.

5.4. Голова комітету є членом педагогічної ради закладу, може брати участь у її засіданнях.

Кiлькiсть переглядiв: 724

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.